<< Geri Yazdır

Olgu Sunumu

 

Akut Solunum Yetmezliği ile Seyreden Bir Papiller Tiroid Kanser Olgusu

Banu ERİŞ GÜLBAY*, Mustafa AKANSOY*, Akın KAYA*, Bülent ERKEK**, Turan ACICAN*

 

* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA

 

A Case with Papillary Thyroid Cancer Presenting with Acute Respiratory Failure

Key Words: Stridor, Acute respiratory failure, Tracheostomy, Papillary thyroid cancer.

Anahtar Kelimeler: Stridor, Akut solunum yetmezliği, Trakeostomi, Papiller tiroid kanseri.

 

 

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Banu ERİŞ GÜLBAY

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 12.12.2002

Makalenin Kabul Tarihi: 25.05.2004

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir