<< Geri Yazdır

Olgu Sunumu

 

Karbonmonoksit Zehirlenmesine Bağlı Akut Kardiyotoksisite (Olgu Sunumu)

Mehmet GÜL*, Sedat KOÇAK*, Halil KAYA*

 

* Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, KONYA

 

Acute Cardiotoxicity Due to Carbonmonoxide Poisoning (Case Report)

Key Words: Carbonmonoxide, Cardiotoxicity.

Anahtar Kelimeler: Karbonmonoksit, Kardiyotoksisite.

 

 

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Mehmet GÜL

Yaka Mahallesi Köyceğiz Caddesi Değer Sokak No: 1/1

42090 Meram-KONYA

e-mail: mehmetgul156@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 18.12.2003

Makalenin Kabul Tarihi: 22.05.2004

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir