<< Geri Yazdır

Yoğun Bakımda Dekübit Ülserleri: Risk Faktörleri ve Önlenmesi

Tanju BEĞER*

 

* İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı, İSTANBUL

 

Pressure Sores in Intensive Care: Risk Factors and Prevention

Key Words: Decubit ulcers, Pressure sores, Pressure ulcers, Bed sores.

Anahtar Kelimeler: Dekübit ülserleri, Bası yaraları, Bası ülserleri, Yatak basısı.

 

 

Yazışma Adresi: Prof. Dr. Tanju BEĞER

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı,

İSTANBUL

Makalenin Geliş Tarihi: 14.08.2004

Makalenin Kabul Tarihi: 21.08.2004

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir