<< Geri Yazdır

Onkolojik Aciller

Ahmet DEMİRKAZIK*, Reskan ALTUN**

 

* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı,

** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA

 

Oncologic Emergency

Key Words: Oncologic emergency, Spinal cord compression, Superior vena cava syndrome, Tumor lysis syndrome, Hypercalcemia, Inappropriate ADH syndrome.

Anahtar Kelimeler: Onkolojik aciller, Medulla spinalis basısı, Vena kava süperior sendromu, Tümör lizis sendromu, Hiperkalsemi, Uygunsuz ADH sendromu.

 

 

Yazışma Adresi: Prof. Dr. Ahmet DEMİRKAZIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü,

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Dikimevi-ANKARA

e-mail: demirkaz@medicine.ankara.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 22.12.2003

Makalenin Kabul Tarihi: 29.12.2003

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir