<< Geri Yazdır

Spinal Kord Yaralanmaları

Mustafa BERKER*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, ANKARA

 

Spinal Cord Injuries

Key Words: Spinal cord, Injury.

Anahtar Kelimeler: Spinal kord, Yaralanma.

 

 

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Mustafa BERKER

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Nöroşirürji Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye-ANKARA

e-mail: mberker@hacettepe.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 23.12.2003

Makalenin Kabul Tarihi: 30.12.2003

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir