<< Geri Yazdır

Yoğun Bakım Ünitesinde Venöz Tromboembolizm Profilaksisi

H. Gül ÖNGEN*

 

* İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL

 

Venous Thromboembolism Prophylaxis in Intensive Care Unit

Key Words: Thromboembolism, Prophylaxis, Intensive care.

Anahtar Kelimeler: Tromboembolizm, Profilaksi, Yoğun bakım.

 

 

Yazışma Adresi: Prof. Dr. H. Gül ÖNGEN

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Cerrahpaşa-İSTANBUL

Makalenin Geliş Tarihi: 23.06.2004

Makalenin Kabul Tarihi: 30.06.2004

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir