<< Geri Yazdır

Olgu Sunumu

 

Bronkoalveoler Lavaj Sonrası ARDS Gelişen Pulmoner Alveoler Proteinozisli Hasta

Seda SANCAK*, Sait KARAKURT**, Berrin BAĞCI CEYHAN**, Turgay ÇELİKEL**

 

* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı, İSTANBUL

 

Development of ARDS After Bronchoalveolar Lavage Which We Applied in a Patient with

Pulmonary Alveolar Proteinosis

Key Words: Pulmonary alveolar proteinosis, Bronchoalveolar lavage, ARDS.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner alveoler proteinozis, Bronkoalveoler lavaj, ARDS.

 

 

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Sait KARAKURT

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı, İSTANBUL

e-mail: saitkarakurt@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 23.07.2002

Makalenin Kabul Tarihi: 14.05.2004

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir