<< Geri Yazdır

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Organ Donörünün Tıbbi Bakımı

Benan BAYRAKÇI*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA

 

Management of the Potential Donor in Pediatric Intensive Care Unit

Key Words: Potential organ donor, Brain death, Transplantation.

Anahtar Kelimeler: Organ donörü, Beyin ölümü, Transplantasyon.

 

 

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Benan BAYRAKÇI

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA

e-mail: bbenan@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 13.09.2003

Makalenin Kabul Tarihi: 26.12.2003

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir