<< Geri Yazdır

Yoğun Bakımda Toraks Radyolojisi

Meltem GÜLSÜN*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, ANKARA

 

Chest Imaging in the Intensive Care Unit

Key Words: Radiology, Intensive care, Thorax.

Anahtar Kelimeler: Radyoloji, Yoğun bakım, Toraks.

 

 

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Meltem GÜLSÜN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Radyoloji Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye-ANKARA

e-mail: meltemg@hacettepe.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 24.12.2003

Makalenin Kabul Tarihi: 30.12.2003

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir