<< Geri Yazdır

Akut Hipoksemik Solunum Yetersizliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Sait KARAKURT*

 

* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı, İSTANBUL

 

Non-Invasive Mechanical Ventilation in Patient with Acute Hypoxemic Respiratory Failure

Key Words: Acute hypoxemic respiratory failure, Non-invasive mechanical ventilation.

Anahtar Kelimeler: Akut hipoksemik solunum yetersizliği, Non-invaziv mekanik ventilasyon.

 

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Sait KARAKURT

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı, İSTANBUL

e-mail: saitkarakurt@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 11.03.2004

Makalenin Kabul Tarihi: 18.03.2004

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir