<< Geri Yazdır

Yoğun Bakım Literatüründen Seçmeler

 

Erişkinlerde Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tedavisinde 8 ve 15 Günlük Antibiyotik Tedavisinin Karşılaştırılması

Randomize Çalışma

 

Comparison of 8 vs 15 Days of Antibiotic Therapy for Ventilator-Associated

Pneumonia in Adults: A Randomized Trial.

Chastre J, Wolff M,  Fagon JY, Chevret S, Thomas F, Wermert D, Clementi E,

Gonzales J, Jusserand D, Asfar P, Perin D, Fieux F, Aubas S, for the PneumA Trial Group.

JAMA 2003;290:2588-98.

 

Hastaneler ve özellikle yoğun bakım üniteleri (YBÜ) çok ilaca dirençli bakterilerin ortaya çıkması ve hızla yayılması problemiyle karşı karşıyadırlar. Bu problemle mücadelede infeksiyonlardan korunma ve antibiyotik tedavisinin daha iyi kullanımı özellikle de kısa süreli ve az sayıda antibiyotik verilmesi önemlidir. YBÜ?lerde uzun süre mekanik ventilasyon tedavisi gerektiren hastalarda gelişen hastane kökenli pnömoniler en sık antibiyotik tedavisi gerektiren infeksiyonlardandır. Halen prospektif randomize kontrollü çalışmalarla gösterilmese de ventilatörle ilişkili pnömoniler (VİP)?de antibiyotik tedavi süresi 14-21 gün olarak önerilmektedir. Bunun nedeni teorik olarak kısa süreli tedavi ile relaps riskinin yüksek olmasıdır. Relaps riski metisiline duyarlı Staphylococcus aureus ve Haemophilus influenzae gibi antibiyotiklere duyarlı mikroorganizmalarda düşükken, Pseudomonas aeruginosa gibi solunum yollarından eradike edilmesi zor bakteriler için yüksektir. Bu randomize çalışmada bronkoskopik olarak alınan örneklerin kantitatif kültürleriyle VİP tanısı konulan hastalarda 8 ve 15 günlük antibiyotik tedavi rejimlerinin sonuca etkisi değerlendirildi.

 

Hazırlayan: Doç. Dr. Gül GÜRSEL

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA

e-mail: ggursel@gazi.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir