<< Geri Yazdır

Organik Fosfor Zehirlenmeleri

Muhammet GÜVEN*

 

* Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, KAYSERİ

 

Organophosphorus Poisonings

Key Words: Organophosphorus, Poisoning, Insecticide, Atropine, Oxime.

Anahtar Kelimeler: Organik fosfor, Zehirlenme, İnsektisit, Atropin, Oksim.

 

 

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Muhammet GÜVEN

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 38039, KAYSERİ

e-mail: mguven@erciyes.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 29.12.2003

Makalenin Kabul Tarihi: 05.01.2004

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir