<< Geri Yazdır

Çocuk Hastanın Ventilatörden Ayrılması

Benan BAYRAKÇI*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA

 

Weaning Infants and Children From Mechanical Ventilation

Key Words: Discontinuation of mechanical ventilation, Extubation success, Weaning protocols.

Anahtar Kelimeler: Mekanik ventilasyonun sonlandırılması, Ekstübasyon başarısı, Yöntemler.

 

 

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Benan BAYRAKÇI

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA

e-mail: bbenan@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 13.09.2003

Makalenin Kabul Tarihi: 23.10.2003

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir