<< Geri Yazdır

Akut Solunum Yetmezliğinde Kortikosteroid Tedavi

Tülay YARKIN*

 

* SSK Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi, İSTANBUL

 

Corticosteroid Treatment in Acute Respiratory Failure

Key Words: Acute respiratory failure, ARDS, Sepsis, Asthma, COPD, P. carinii pneumonia Alveolar hemorrhage, Eosinophilic pneumonia, Corticosteroid treatment, Complications.

Anahtar Kelimeler: Akut solunum yetmezliği, ARDS, Sepsis, Astım, KOAH, P. carinii pnömonisi, Alveoler hemoraji, Eozinofilik pnömoni, Kortikosteroid tedavi, Komplikasyonlar.

 

 

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Tülay YARKIN

SSK Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, C-Blok Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi,

Maltepe-İSTANBUL

e-mail: tyarkin@superonline.com

Makalenin Geliş Tarihi: 05.07.2003

Makalenin Kabul Tarihi: 14.07.2003

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir