<< Geri Yazdır

Dissemine İntravasküler Koagülasyon

Yahya BÜYÜKAŞIK*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Ünitesi, ANKARA

 

Disseminated Intravascular Coagulation

Key Words: Disseminated intravascular coagulation, Coagulation, Multiple organ dysfunction syndrome, Sepsis, Cytokines, Pathogenesis, Diagnosis, Treatment.

Anahtar Kelimeler: Dissemine intravasküler koagülasyon, Pıhtılaşma, Multiorgan yetmezlik sendromu, Sepsis, Sitokinler, Patogenez, Tanı, Tedavi.

 

 

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Yahya BÜYÜKAŞIK

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hastanesi

Hematoloji Bölümü, 06100, Sıhhiye-ANKARA

e-mail: ybuyukas@hacettepe.edu.tr.

Makalenin Geliş Tarihi: 24.07.2003

Makalenin Kabul Tarihi: 01.08.2003

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir