<< Geri Yazdır

Yoğun Bakım Literatüründen Seçmeler

 

Amerika Birleşik Devletleri?nde 1979?dan 2000?e Kadar Sepsis Epidemiyolojisi

 

The Epidemiology of Sepsis in The United States from 1979 through 2000.

Martin GS, Mannino DM, Eaton S, Moss M.

N Engl J Med 2003;348:1546-54.

 

Sepsis önemli bir sağlık sorunu olmasına rağmen demografik özellikleri veya insidans ve mortalitesi üzerine yeterli bilgi yoktur. Sepsis nonkoroner yoğun bakım üniteleri (YBÜ)?ndeki ikinci sıklıkta ölüm nedenidir. Gelişmiş ülkelerde 8-10. sıklıkta ölüm nedenidir. Ayrıca sepsis, sağ kalan hastalarda da yaşam kalitesini bozan bir sendromdur. 1990 yılında ?Centers for Disease Control and Prevention (CDC)? tarafından sepsis insidansının arttığı bildirilmiştir. Sepsis epidemiyolojisi hakkında bilgi sahibi olunması sağlık için ayrılan kaynakların daha ekonomik ve etkin kullanımını sağlayacaktır.

 

Çeviren ve Yorumlayan: Doç. Dr. Murat SUNGUR

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, KAYSERİ

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir