<< Geri Yazdır

Ses Kısıklığı Semptomuyla Başlayan Bir Guillain-Barré Sendromu

Nedim ÇEKMEN*, Mehmet AKÇABAY*, Ahmet MAHLİ*, Zülal YEŞİLBUDAK**

 

* Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,

** Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, ANKARA

 

Guillain-Barré sendromu (GBS); sinir kökleri ile kranial ve periferik sinirleri etkileyen, nedeni bilinmeyen, bütün yaş gruplarında görülebilen akut inflamatuvar-demiyelinizan poliradikülopatidir[1,2]. Patolojik çalışmalarda, sinir kökleri ve periferik sinirlerde perivasküler lenfosit infiltrasyonu ile birlikte segmental demiyelinizasyonun bulunması, öyküde viral infeksiyon mevcudiyeti, hastalığın ortaya çıkmasında otoimmün nedenlerin etken olduğunu düşündürmektedir[3].

GBS'de klinik özellik, genellikle günler içerisinde hızlı olarak ortaya çıkan ve klasik olarak ekstremiteleri simetrik tutan ve çoğunlukla alt ekstremiteden başlayarak üst ekstremitelere yayılan, tendon refleks kaybı ile giden, ağır olgularda solunum ve bulber kasları da tutan motor güçsüzlüktür. GBS'li hastalar birkaç gün içinde kuadriparezik ve respiratöre bağımlı hale gelebildiği gibi, üç haftalık bir incelemeden sonra sadece ekstremitelerde ve yüzde hafif güçsüzlükle seyreden vakalar da izlenir[2]. Hızlı ilerleyen vakalarda yutma ve solunum güçlüğü, otonomik disregülasyona bağlı bulgular hayatı tehdit ettiği için tanısının hızlıca ve doğru olarak konulması gerekir. Tablo çoğu kez bir infeksiyonu takip ederek ortaya çıkar[4].

 

Yazışma Adresi: Dr. Nedim ÇEKMEN

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve

Reanimasyon Anabilim Dalı, ANKARA

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir