<< Geri Yazdır

İlginç Radyolojisi Nedeniyle Tek Taraflı Diyafragma Paralizisi

Nurdan KÖKTÜRK*, Berna KOÇAK*, Gül GÜRSEL*, Velit HALİT**

 

* Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

** Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, ANKARA

 

Tek taraflı diyafragma paralizisi (TDP), konjenital ya da edinsel nedenlerle oluşabilen, genellikle asemptomatik olup, nadiren ciddi solunum yetmezliğine yol açan bir durumdur. Edinsel nedenleri arasında, alt ve üst motor nöron hastalıkları, frenik sinirin bronş karsinomu, lenfadenopatiler, boyun ya da mediasten tümörleri ile invazyonu sayılabilir[1]. Malignite dışı nedenlerle oluşan tek taraflı diyafragma paralizileri, erişkinlerde nadir olarak gözlenir ve genellikle travma, kardiyak veya mediasten cerrahisine bağlı olarak gelişir. Bunların dışında idiyopatik olarak gelişen diyafragma paralizileri üçüncü sıklıkta gözlenir[1,2].

Burada, idiyopatik olarak sol diyafragma paralizisi olgusu, ilginç radyolojik bulguları nedeniyle sunulmuştur.

 

Yazışma Adresi: Dr. Nurdan KÖKTÜRK

Kızılırmak Sokak No: 16/10

06510, Kocatepe-ANKARA

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir