<< Geri Yazdır

Olgu Sunumları

 

Hipotermi ve Bradikardi: Amitraz Zehirlenmesi#

Sadık ÖZMEN*, Ayşegül UÇAR*, Berit Gökçe CEYLAN*, Lütfi YAVUZ*, Füsun EROĞLU*

 

* Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ISPARTA

 

# ?13th International Intensive Care Symposium (May 4-5, 2001 Istanbul, TURKEY)?da sunulmuştur.

 

Tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu ülkemizde, ektoparazitlere karşı kullanılan bir pestisid olan amitraz [(N-N-di 2,4 xylyliminomethyl)methylamine] ile zehirlenme olgularına da rastlanmaktadır. Sentetik organik kimyanın gelişmesi, tarım ve hayvancılıkta etkili ve güçlü ilaç kullanımının yaygınlaşması, insanların toksik ajanlara maruz kalma olasılığını arttırmaktadır. Zehirler; canlı ortama dıştan girerek, az miktarda bile kimyasal ve fizyolojik bir etki ile sağlığı bozan, doku ve organlara zarar veren ve hatta ölüme yol açan maddelerdir. Zehir ile ilaç arasındaki fark bazen bir doz meselesidir[1].

Amitraz, formamidine ailesinden bir pestisid olup, pre ve postsinaptik alfa-2 adrenerjik reseptörlerin stimülasyonu ile toksik etki gösterir[2]. Yüksek dozlarda amitrazın, zayıf bir monoaminooksidaz (MAO) inhibitörü ve in vitro kümelenmesini inhibe edici etkisi de bildirilmiştir[3].

Amitraz zehirlenmesinde; şuur bulanıklığından bilinç kaybına kadar değişebilen santral sinir sistemi (SSS) depresyonu tabloya hakimdir. Solunum sistemi depresyonu, bradikardi, hiperglisemi, glikozüri, kusma, konvüzyon, hipertansiyon veya hipotansiyon insanlarda görülen klinik belirtilerdir[4-8].

Amitraz ile yapılan deneysel çalışmalarda, hipotermi ve bradikardi gibi klinik bulguların gözlendiği bildirilmiştir[4,5,9]. Kliniğimize gelişte bilinç kaybı, bradikardi, hipotansiyon ve hipotermi saptanan; intihar amaçlı amitraz alımı sonucu gelişen ve nadir görülen bir zehirlenme olgusu sunulmuştur.

 

Yazışma Adresi: Dr. Sadık ÖZMEN

P.K. 74 ISPARTA

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir