<< Geri Yazdır

Kardiyojenik Şok Tedavisi

Mustafa KILIÇKAP*

 

* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA

Son zamanlarda reperfüzyon tedavilerinin yaygın olarak kullanımıyla akut miyokard infarktüsünün mortalitesinde anlamlı derecede azalma elde edilmiştir. Buna rağmen kardiyojenik şok sıklığında ve mortalitesinde aynı derecede azalma gözlenmemiştir. Bu derlemede akut miyokard infarktüsü sonrasında hastane içi ölümlerin en sık nedeni olan kardiyojenik şokun tedavisi ana hatlarıyla özetlenmeye çalışıldı.

Management of Cardiogenic Shock

Key Words: Cardiogenic shock, Myocardial infarction, Management.

Anahtar Kelimeler: Kardiyojenik şok, Miyokard infarktüsü, Tedavi.

 

 

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Mustafa KILIÇKAP

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Kardiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 15.01.2003

Makalenin Kabul Tarihi: 22.01.2003

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir