<< Geri Yazdır

Akut İnmeye Yaklaşım

Canan TOGAY IŞIKAY*

 

* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bölümü, ANKARA

İnme, ileri yaştaki erişkinlerde özürlülüğe neden olan hastalıkların başında gelmektedir. Son yıllarda iskemik inmeye spesifik tedavilerin bulunmasıyla, inme çabuk fark edilip tedavi edilmesi gereken bir hastalık haline gelmiştir. İskemik inmeye spesifik tedavilerin başında trombolitik tedavi gelmektedir. Trombolitik tedavinin inmeyle ilgili nörologların gözetiminde, tedavi komplikasyonlarıyla baş edebilecek merkezlerde, acil servis veya yoğun bakım şartlarında uygulanması gerekir. İntravenöz trombolitik tedavinin inmenin ilk üç saati içinde, intraarteryel trombolitik tedavinin ise ilk altı saat içinde tamamlanmış olması gerekir. Nöroprotektif ajanların henüz akut iskemik inmede klinik faydası gösterilememiştir, ancak bu konudaki çalışmalar devam etmektedir. Trombolitik tedavi verilemeyen hastalarda da, akut/subakut inme komplikasyonlarının (beyin ödemi ve transtentoriyal herniasyon, tekrarlayan inme, infarktın hemorajik transformasyonu, epileptik nöbet, hidrosefali, kardiyovasküler ve pulmoner komplikasyonlar, infeksiyonlar, tromboembolizm, ateş, malnütrisyon, metabolik komplikasyonlar, bası yaraları, ağrı gibi) gelişmesi önlenerek ve uygun tedavisi yapılarak ölüm ve özürlülük oranları azaltılabilir. Bunun için akut inme hastalarının, tecrübeli ve kalıcı bir ekibin (inmeyle ilgili nörolog, fizyoterapist, konuşma ve yutma terapisti, inmeyle ilgili hemşire ve sosyal hizmet uzmanı) çalıştığı inme ünitelerinde izlenmesi en idealidir. Tekrarlayan inme riski, özellikle inme sonrası ilk aylarda yüksektir ve bu riski belirleyen en önemli faktör inme etyolojisidir. Bu nedenle inme etyolojisi erken dönemde belirlenmeli ve profilaktik tedaviye geçilmelidir. İnme profilaksisinde etyolojiye göre antikoagülan tedavi veya antiagreganlardan biri veya birkaçı kombine olarak başlanabilir. Hastaların mümkün olduğu kadar çabuk mobilize edilip, rehabilitasyon ünitelerine sevki faydalıdır.

Acute Stroke Management

Key Words: Acute stroke, Treatment.

Anahtar Kelimeler: Akut inme, Tedavi.

 

 

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Canan TOGAY IŞIKAY

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi,

Nöroloji Anabilim Dalı, 06100, Sıhhiye-ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 21.03.2003

Makalenin Kabul Tarihi: 28.03.2003

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir