<< Geri Yazdır

Yoğun Bakım Ünitesinde Yeni Beslenme Ürünleri

Haldun GÜNDOĞDU*

 

* Dr. M. Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Cerrahi Kliniği, ANKARA

Yoğun bakım hastalarında, nütrisyon desteği tedavinin ayrılmaz bir parçası olmuştur ve öneminin her geçen gün daha iyi anlaşılması ile spesifik besin ögelerinin etkileri üzerine araştırmalar hızla artmaya başlamıştır. Bu durum endüstrinin de hızla yeni ürünler geliştirmesine neden olmaktadır. Ancak besin ögelerinin tek başına ve diğerleriyle birlikte gösterdikleri etkiler, in vitro ve in vivo şartlarda değişiklikler göstermektedir. Yapılan klinik çalışmalardaki hasta grupları daha iyi belirlenip, özellikle yoğun bakım hastaları irdelendiğinde immünonütrisyonun yanı sıra farmakonütrisyon kavramı oluşmaya başlamıştır. Bu şartlar altında, çeşitli yönleriyle tanıdığımız bazı besin ögelerinin etkileri konusundaki gelişmeleri ve bunların farklı kombinasyonları ile geliştirilen beslenme ürünlerini sıkça gözden geçirmek gerekmektedir.

New Nutrition Products in Intensive Care Unit

Key Words: Intensive care, Nutrition, Product.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, Nütrisyon, Ürün.

 

 

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Haldun GÜNDOĞDU

Dr. M. Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Eğitim ve

Araştırma Hastanesi 2. Cerrahi Klinik Şefi, ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 21.03.2003

Makalenin Kabul Tarihi: 28.03.2003

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir