<< Geri Yazdır

Yoğun Bakımda Klinik Eczacının Rolü

Kutay DEMİRKAN*

 

* Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, ANKARA

Hasta bakımı hekim, eczacı, hemşire, diyetisyen ve diğer sağlık personelinin de içinde bulunduğu multidisipliner bir kavram olarak kabul edilmektedir. Yoğun bakım üniteleri (YBÜ)'ndeki hastaların farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri değişiklik göstermektedir. Diğer hastalarla karşılaştırıldıklarında; komplikasyonların gelişmesine daha yatkındırlar ve tedavi masrafları daha yüksektir. Ayrıca, bu hastalara daha çok sayıda ilaç verilebilmekte ve ilaç tedavisinde sıklıkla değişiklik yapılması söz konusu olabilmektedir. YBÜ'deki hastaların ilaçlarla ilgili sorunlarının ortaya çıkmasını önleyebilmek veya minimuma indirebilmek veya ortaya çıkan sorunları çözebilmek için özellikle farmakoloji, farmakokinetik, farmakodinami ve farmakoekonomi eğitimi almış eczacılara büyük görevler düşmektedir. Tüm sağlık personeli içinde ilaç konusunda en uzun ve detaylı eğitimi eczacılar aldığı için, ilaçlarla ilgili sorunları çözmek, akılcı ilaç kullanımını sağlamak, hastanın yaşam kalitesini ve tedavi sonuçlarını iyileştirmek amacı ile eczacıların bu bilgisinden faydalanılmalıdır.

The Role of Clinical Pharmacists in Intensive Care Units

Key Words: Clinical pharmacist, Intensive care unit, Pharmaceutical care.

Anahtar Kelimeler: Klinik eczacı, Yoğun bakım ünitesi, Farmasötik bakım.

 

 

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Kutay DEMİRKAN

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 12.12.2002

Makalenin Kabul Tarihi: 19.12.2002

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir