<< Geri Yazdır

Yoğun Bakım Hastalarında Miyonöropati

F. İrsel TEZER*, Sevim ERDEM*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, ANKARA

Yoğun bakım hastalarında sepsise bağlı gelişen, kuvvetsizlik ve kas atrofisi ile karakterize nöropati ve myopati tablosu, kritik hatalık nöropatisi (KHN) ve kritik hastalık myopatisi (KHM) olarak adlandırılmaktadır. Hastaların solunum cihazından ayrılmalarındaki gecikme ve kas kuvvetsizliği nedeni ile mobilizasyon süresindeki uzama belirgin klinik özellikleridir. Nöromusküler bloker ilaçların ve kortikosteroidlerin bu süreci tetiklediği öne sürülmekle birlikte, patogenez tam olarak açıklanamamıştır. Hastalığın tanısının ve ciddiyetinin belirlenebilmesi için ayrıntılı elektrofizyolojik değerlendirme gereklidir. Nöropati ve myopatinin teşhis edilememesi, hastaların solunum cihazlarından ayrılmaları aşamasında hatalı uygulamalara neden olabilmektedir. KHN ve KHM' ye özgün bir tedavi yoktur. Ancak sepsisin ortadan kaldırılması ve altta yatan kritik hastalığın kontrolü büyük önem kazanmaktadır.

Myoneuropathy of Intensive Care Patients

Key Words: Critical illness polyneuropathy, Critical illness myopathy, Intensive care.

Anahtar Kelimeler: Kritik hastalık polinöropatisi, Kritik hastalık miyopatisi, Yoğun bakım.

 

 

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Sevim ERDEM

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı,

A-Katı Nöroloji Polikliniği 06100, Sıhhiye-ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 26.02.2003

Makalenin Kabul Tarihi: 05.03.2003

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir