<< Geri Yazdır

Perkütan Trakeostomi

Seda Banu AKINCI*, Meral KANBAK*, Ülkü AYPAR*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ANKARA

Yüzyıllardır uygulanan trakeostomi; yoğun bakım dalında ilerlemeler, değişen endikasyonlar, özellikle de yatak başı perkütan tekniklerin gelişmesiyle günümüzde daha da sık kullanılmaktadır. Yirmibirinci yüzyılda ise; perkütan trakeostominin (PT) hangi hastalarda, hangi yöntemle, ne zaman açılacağı tartışılmakta ve bu tekniğin hasta sonuçlarını nasıl değiştirdiği araştırılmaktadır. Bu derlemede; trakeostominin tarihçesi, PT tekniğinin gelişimi, cerrahi trakeostomi ile karşılaştırılması, PT avantajları, dezavantajları, endikasyonları, kontrendikasyonları ve komplikasyonları konularına değinilecektir.

Percutaneous Tracheostomy

Key Words: Tracheostomy, Tracheotomy, Percutaneous, Complications, Critical care.

Anahtar Kelimeler: Trakeostomi, Trakeotomi, Perkütan, Komplikasyonlar, Yoğun bakım.

 

 

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Seda Banu AKINCI

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve

Reanimasyon Anabilim Dalı, Sıhhiye-ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 18.10.2002

Makalenin Kabul Tarihi: 25.10.2002

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir