<< Geri Yazdır

Yoğun Bakım Literatüründen Seçmeler

 

Akut Akciğer Hasarı ve Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu Gelişen Hastalarda Hava Yolu Basınçları ve 
Erken Barotravma Arasındaki İlişki

 

Airway Pressure and Early Barotrauma in Patients with Acute Lung Injury and

Acute Respiratory Distress Syndrome

Eisner MD, Thompson BT, Schoenfeld D, Anzueto A, Matthay MA and

The Acute Respiratory Distress Network. Am J Respir Crit Care Med 2002;165:978-82

 

Mekanik ventilatöre bağlanarak tedavi edilen akut akciğer hasarı/akut solunum sıkıntısı sendromu (ALI/ARDS) hastalarında barotravmayı belirleyen nedenler açık olarak ortaya konamamıştır. Yüksek inspirasyon hava yolu basıncının ya da plato basıncının barotravmayı arttırdığı ya da etkilemediğini bildiren çalışmalar vardır[1,2]. Düşük inspirasyon hava yolu basınçları ya da plato basınçları kullanarak akciğeri koruyucu ventilasyon uygulanan hastalarda, barotravma riskindeki azalmanın gösterilememesi, yüksek basıncın barotravmaya yol açacağını ileri süren geleneksel görüş ile çelişmektedir[3].

 

Çeviren ve Yorumlayan: Doç. Dr. Sait KARAKURT

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Altunizade-İSTANBUL

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir