<< Geri Yazdır

Olgu Sunumu

 

Hayatı Tehdit Eden Akut Solunum Yetmezliği: Yabani Ot Zehirlenmesi

Ayda BAŞGÜL*, Banu BURGUTOĞLU*, Ayşe HANCI*

 

* Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İSTANBUL

 

En iyi bilinen piperidin alkaloidi zehirlenmesi, baldıran otu (Conium maculatum) zehirlenmesidir. Sokrates?in baldıran otu özüyle zehirlenmesiyle tarihe geçmiştir (M.Ö. 399)[1]. Bitki; Avrupa, Batı Asya, Kuzey Amerika?da yol boyları, tarla kenarları, hendek içlerinde, kıraç alanlarda doğal olarak bulunur. Bir veya iki yıllık bir ömre sahiptir. Monokültür oluşturacak bir invazyonla doğal alanları tahrip eder. Hoş olmayan bir kokusu, kötü kokulu küçük beyaz çiçekleri ve içi boşluklu-kırmızı benekler içeren (Sokrates?in kanı diye bilinir) dalları olan, yaprakları eğrelti otuna benzer bir bitkidir. Bitkinin her parçası, coniin alkaloidi içerdiğinden toksiktir[2,3].

Birbirine çok benzeyen bitkilerin bazılarının ölümcül riskler içerebileceğine, yabancı otların yenmesinin getirebileceği tehlikeye bir örnek olması nedeniyle, mendi otu sanılarak yenen baldıran otu (conium maculatum) zehirlenmesine bağlı solunum yetmezliği gelişen bir olguyu sunduk.

 

Yazışma Adresi: Dr. Ayda BAŞGÜL

Ergenekon Caddesi Feza Apartmanı 69/71 Kat: 4 Daire: 9

80240, Pangaltı/İSTANBUL

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir